ספרים בהוצאת מכללת אפרתה

לרכישת פרסומי המכללה 
יש ליצור קשר עם מזכירות המכללה:
02-6717744 שלוחה 0 mazkirut@emef.ac.il

לשאלות בנוגע לפרסומי המכללה
יש ליצור קשר עם שלומית זמיר, מזכירת המערכת: 
shlomitz@emef.ac.il

לחצו על תמונת הכותרים לצפיה בתוכן העניינים:

מסכת מגילות – פרופ' רוזנסון ישראל
עיונים פרשניים לחמש מגילות המתמקדים בנושאים ייחודיים לכל אחת מן המגילות
וסקירה מקיפה על 'חמש מגילות' כמכלול וכמושג.

 

דברים במדבר – פרופ' רוזנסון ישראל
עיונים פרשניים בספר במדבר המתמקדים באופיו המיוחד של הספר מתוך גישה
הרואה כמכלול החובק רעיונות מיוחדים לו ומשווה אותו לחומשים אחרים.

בזמן היהודי – פרופ' רוזנסון ישראל

המחבר לוקח את הקורא למסע סביב חגי ישראל תוך שהוא מציין אירועים נוספים ופחות מוכרים בלוח השנה היהודי. בכתיבה קולחת ותמציתית שוזר  פרופ' ישראל רוזנסון, אירועים היסטוריים סביב לוח השנה יחד עם הגות תורנית, ציונית וחלוצית, פרקי זיכרון יהודי ותחייה ישראלית לאומית.  

ירושלים כבר לא בליטא – פרופ' רוזנסון ישראל

מסה רחבת היקף על ליטא: עריה, עיירותיה, יערותיה וכפריה המשתקפים בזיכרון היהודים שגרו בה בעבר ובזיכרון הליטאים שגרים בה עד היום. המחבר סוקר גם את הזיכרון היהודי והליטאי המשתקף באתרים השונים בליטא.

במשעולי עבר יהודי – מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט
ספר לכבודו של ראש המכללה הקודם ד"ר צבי גסטוירט לרגל פרישתו לגמלאות לאחר שלושים שנות ניהול. הספר מתמקד במחקרים בהיסטוריה יהודית ובשאלות חינוכיות וערכיות הקשורות בעבר היהודי.