iconספרייה

עזרה והדרכה

חיפוש

מה בספרייה

השאלות והזמנות

לשירות המרצים והחוקרים
שעות פתיחת הספרייה

 

ימי א'-ג': 8:30-19:45

יום ד': 9:00-19:45

יום ה': 8:30-19:00

*השאלה עד השעה 17:45*חדשות הספרייה

התרגילים במודל ב"אוריינות ספרייה בסיסית" פתוחים למשך חודש. בהצלחה!

סטודנטיות שנה א', שימו לב! התרגילים ב"אוריינות ספרייה"

בהצלחה לכל הסטודנטיות בתחילת שנת הלימודים החדשה!

בהצלחה לכל הסטודנטיות בתחילת שנת הלימודים החדשה! השבוע