ייעוץ והדרכה

עזרה באיתור ובהערכת מידע ניתנת לקוראים על-ידי צוות הספרייה.

חובה על כל סטודנטית, שנה א', לעבור את הקורסים: אוריינות ספרייה ושימוש במאגרי מידע שנמצאים במודל.

הדרכות לפי נושאים עבור סמינריונים ועבודות אקדמיות שונות, ניתנות בתיאום עם המרצים.

יעץ והדרכה אישית ומקצועית ניתנים לסטודנטיות על פי צורכיהן בפינת היעץ בכניסה למכללה ובקומה התחתונה.